دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات- قسمت 2

 • قوانین لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی صادرکنندگان در استفاده از بیمه الکترونیک وضع و اجرا شود.
 •  

  • آموزش های لازم برای آشنایی بیمه گران با فناوری اطلاعات به ویژه تجارت الکترونیک ارایه شود تا از مهارت لازم برای استفاده از مزایای بیمه الکترونیک برخوردار شوند.

   

  • بستر مخابراتی مناسب برای استقرار بیمه الکترونیک جهت تسهیل صادرات کالا و خدمات فراهم شود.

   

  • برای ایجاد بستر فرهنگی لازم برای استفاده از بیمه الکترونیک در فرایند صادرات کالا و خدمات، برنامه های آموزشی لازم تهیه، تدوین و اجرا گردد.

   

  صنعت بیمه ایران در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانی

   

  در حالیکه تجارت الکترونیک در صنعت بیمه رو به رشد است، در ایران هیچ شرکت بیمه ای را نمی توان یافت که به صورت الکترونیکی اقدام به صدور تمامی انواع بیمه نامه ها نماید.

  در ایران در راستای گسترش صادرات غیر نفتی، صادرکنندگان و تولید کنندگان خدمات بیمه ای هم باید در جستجوی بازارهای جدید و گسترش بازارهای کنونی باشند. که تغییر ساختار بیمه ای از حالت سنتی به مدرن در قالب تکمیل پوشش های بیمه ای موجود، ایجاد پوشش جدید بیمه ای، استفاده بهینه از بیمه های عمر، ایجاد شرکت های خصوصی بیمه یا واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و در نهایت تمرکززدایی در بازار بیمه برای ایجاد فضای رقابتی در این صنعت می تواند به نوعی در راستای گسترش صادرات غیر نفتی مفید باشد.

   

  در قوانین بیمه ای کشور هم، تقریباً محدودیتی در خصوص مشارکت شرکتهای بیمه خارجی در فعالیتهای بیمه ای به چشم نمی خورد. پس برای اینکه ایران با پیشرفت و موفقیت قرین شود، لازم است تغییرات ساختاری ایجاد شود تا صنعت بیمه بتواند با رقیبان خارجی خود رقابت کند. بیمه گران ما چاره ای جز این ندارند که بهره مندی خود را از فناوری اطلاعات در سطح پیشرفته فزونی بخشند.

   

  وضعیت بیمه الکترونیک در ایران

   

  با توجه به تحقیقات انجام شده در بیمه مرکزی ایران، بیمه های آسیا، البرز، ایران، دانا و شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری، عمده ترین موانع بیمه ای استقرار تجارت الکترونیک در 3 مقوله زیر دسته بندی می گردد:

   

  • زمینه ای

   

  • ساختاری

   

  • محتوایی

   

  1. زمینه ای

   

  6

   

  • امکان استفاده سودجویان در زمینه بیمه اینترنتی

   

  • ظرفیت پایین پذیرش بیمه الکترونیکی با توجه به زیرساختهای فعلی شرکت های بیمه

   

  1. ساختاری

  • کمک نکردن شرکت های بیمه ای به نمایندگی هایشان در استفاده از اینترنت

   

  • عدم استفاده شرکت های بیمه ای از اینترنت در انجام امور بیمه ای

   

  • وجود نداشتن قانون مربوط به امضاهای الکترونیکی

   

  • تعریف نشدن اطلاعات اساسی و مشترك شرکت های بیمه به شکل استاندارد و همگون

   

  • وجود نداشتن امنیت قانونی بری معاملات الکترونیکی

   

  • ریسک زیاد معاملات بیمه الکترونیک

   

  • پیچیدگی های بعضی پوشش های بیمه ای

   

  1. محتوایی

  • وجود نداشتن نیروی متخصص لازم در زمینه بیمه الکترونیک

   

  • تمایل نداشتن کارکنان صنعت بیمه به الکترونیکی شدن امر بیمه

   

  • ترس بیکاری و از بین رفتن امنیت شغلی برای کارکنان بیمه

   

  • تدوین نشدن قانونی در کشور برای تخلفات در استفاده از اینترنت

   

  نقش بیمه الکترونیک در افزایش کارایی

   

  همه محصولات بیمه ای به یک اندازه برای توزیع مناسب نیستند. میزان تناسب آنها به خصوص به مقدار مشاوره مورد نیاز بستگی دارد. محصولات بیمه ای که به مشاوره کمی نیاز دارند برای فروش از طریق اینترنت مناسب هستند و واسطه های سنتی بیمه خود را با فشار رقابتی روبرو می بینند. اما در مورد محصولات بیمه ای پیچیده و با ارزش معاملاتی زیاد که مشتری تمایل بیشتری برای صرف هزینه مشاوره دارد، فروش از طریق اینترنت خیلی تناسب ندارد.

   

  بنابراین محصولاتی برای بازاریابی بر روی اینترنت و توزیع آنلاین مناسب هستند که می توان آنها را استاندارد کرد و با تعداد محدودی از پارامترها، تشریح و نرخ گذاری نمود. مثلاً بیمه اتومبیل، بیمه عمر زمانی و بیمه مسئولیت خصوصی. (همتی، 1382، ص (171

   

  که البته این بدان معنا نیست که محصولات بیمه ای دیگر از فرصتهای فراوانی که تجارت الکترونیک در اختیارشان می گذارد برای بهبود کیفی خدماتشان استفاده نکنند.

   

  دانلود مقاله رایگان با موضوع بیمه الکترونیک و نقش آن در تسهیل صادرات

  • 2